Missie

F1 Leiderschap heeft als missie organisaties en teams te verbeteren door optimaal gebruik te maken van talent en techniek.

Dit doe ik omdat ik ervan overtuigd ben dat het (h)erkennen van talent en benutten van techniek leidt tot een positief werkklimaat, een hoger resultaat en betere toekomstbestendigheid.

Visie

Dat bereiken we door op basis van een duidelijke missie, visie en strategie gezamenlijk doelen te bepalen en deze na te streven. Sterk leiderschap en betrokken medewerkers zijn hierbij de kritische succesfactoren.

F1 Leiderschap stelt de klant en de organisatie bij dit proces centraal. We gaan op zoek naar de unieke talenten van de medewerkers en zorgen dat deze samen met de beschikbare technologie optimaal bijdragen aan de werkvreugde, tevreden klanten en een duurzaam resultaat.

Strategie

Dat doen we door verantwoordelijkheden in het team te borgen, te focussen op samenwerking tussen teams, afdelingen, medewerkers en klanten en processen te optimaliseren en waar mogelijk te digitaliseren.

Dankzij meetbare doelen waarvoor mensen zelf verantwoordelijk zijn, vergroot F1 Leiderschap de betrokkenheid en zijn we in staat de beoogde resultaten te behalen.

Organisaties met een duidelijke missie, visie en strategie hebben meer kans op succes.

F1 Leiderschap ondersteunt met de F1 Methode in het maken van keuzes op basis van jouw missie, visie en strategie.