Spring maar achterop bij mij...

Niet vertellen waar je naartoe gaat en toch verwachten dat mensen je volgen. Voor Gers Pardoel werd het een regelrechte hit, maar zorgt een dergelijke koersbepaling ook bij organisaties voor succes?

Spring maar achterop bij mij. Achterop mijn fiets. En ik weet nog niet waar naartoe. Maar dat maakt niet uit, want ik weet wel de weg.

Tijdens mijn werkzaamheden als consultant en organisatieadviseur en ook in mijn rol als manager heb ik ervaren dat deze manier van koersbepaling bij veel bedrijven en afdelingen aan de orde van de dag is. Een duidelijke bestemming of een lange termijn doelstelling ontbreekt. Alleen de volgende stap wordt bepaald.

Laten we de digitale transformatie als voorbeeld nemen. Iedere ondernemer of manager begrijpt dat hij/zij er niet aan ontkomt om zich aan te passen aan een snel veranderende markt en omgeving door digitale mogelijkheden. De vele mogelijkheden kunnen ervoor zorgen dat ze door de bomen het bos niet meer zien. Uit angst of in alle haast besluit de ondernemer of manager een proces of afdeling te automatiseren. Uiteindelijk kiest hij/zij er bijvoorbeeld voor om alle poststukken te digitaliseren. De volgende stap, de weg, wordt bepaald.

Vervolgens wordt van de medewerkers gevraagd deze verandering door te voeren:

Spring maar achterop bij mij, achterop mijn fiets. En ik weet nog niet waar naartoe. Maar dat maakt niet uit, want ik weet wel de weg.

Doordat medewerkers horen dat ze een volgende stap moeten zetten, maar niet weten waarom, creëer je verwarring bij de medewerkers. Ze begrijpen niet waarom zaken die ze altijd zo hebben gedaan, ineens anders moeten. Ze voelen zich dan ook niet verbonden met de koersbepaling.

Succes hangt grotendeels af van het draagvlak dat aanwezig is en de bereidheid tot veranderen. F1 Leiderschap stelt daarom de volgende vraag centaal; waar willen we als organisatie of afdeling naartoe. Probeer deze vraag niet alleen als directie of management te beantwoorden, maar vraag ook je medewerkers (en eventueel klanten) om advies. Waar willen jullie over 1, 2, 3 of 5 jaar staan? Wat zien jullie als grootste uitdaging voor ons bedrijf of afdeling? Hoe kunnen wij gezamenlijk succes behalen?

Zet vervolgens op basis van alle input een gezamenlijke visie, missie en strategie neer. Maak de visie, missie en strategie ook visiueel: daarmee zorg je voor iets tastbaars waar je altijd op terug kunt grijpen. Dit kan in een infographic of 'Business plan op 1 A4'. Het hoeft geen ellenlang rapport te zijn. Op deze manier creëer je draagvlak. Je betrekt je medewerkers en zorgt ervoor dat iedereen achter de gezamenlijke visie staat. Hierdoor wordt de kans op succes aanmerkelijk groter!

Volgende stap is het opstellen van doelen en projecten om deze doelen te bereiken. Geef medewerkers ruimte om ideeën uit te proberen en initiatieven te ontplooien, die leiden tot het behalen van de doelen. Zorg dat de doelen helder zijn, maar laat medewerkers zelf de weg bepalen. Dat zorgt voor creativiteit, enthousiasme en groei. Het aantal initiatieven dat vanuit de medewerkers komt groeit, net als het zelfvertrouwen en het commitment. Dit leid er ook toe dat processen of onderdelen gestandaardiseerd, geoptimaliseerd, geautomatiseerd en gedigitaliseerd worden.

Met deze aanpak is het voor medewerkers (en klanten) duidelijk waar je naartoe gaat. Samen bepaal je de weg en iedereen trapt mee, waardoor het doel sneller bereikt wordt en je als organisatie of team succesvoller wordt. F1 Leiderschap helpt organisaties hierbij. Wil je ook graag succesvoller worden? Spring dan achterop bij mij!

Schrijf je in voor mijn blog en blijf op de hoogte van het laatste nieuws, tips en aanbiedingen